962530512-962530613

COOPERATIVA AGRICOLA SAN FELIPE BENICIO, COOP.V.

CL/ L'OLIVERA, 56

46291-BENIMODO

TELEFONO: 962530512-962530613

Art. 21 Venda de productes per a ús professional

´26 novembre 2015: només es podran subministrar productes fitosanitaris per a ús professional a titulars d’un carnet que acrediti la formació establerta (art.18)

En cas que el lliurament es realitzi a nom d’una persona jurídica o del titular d’una explotació, qui rebi el producte, a més de complir el requisit que preveu l’article 21, ha d’acreditar que posseeix autorització o poder de l’esmentada persona jurídica o titular d’explotació per actuar i efectuar la recepció en nom seu.